345709
page-template-default,page,page-id-345709,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,sd blumun-ver-1.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_non_responsive
 

Analiza numerologiczna

Odmień swoje życie

Witaj:)

Nazy­wam się Jaro­sław Bon­dza. Nume­ro­lo­gię stu­diuję i stosuję w swojej pracy od ponad 20-tu lat.

Dzięki tej wyjąt­ko­wej starożytnej technice, zro­zu­mia­łem i odmie­ni­łem całe swoje życie.

Teraz i Ty możesz skorzystać z tej niezwykłej wiedzy.

Analiza Numerologiczna  to wynik obliczeń mających na celu odszyfrowanie niezwykle konkretnych, precyzyjnych i ważnych dla Ciebie informacji zawartych w Twoich danych osobowych.

Poprzez swoje subtelne wibracje litery i liczby emitują fale o określonej częstotliwości, które kształtują w nas najbardziej widoczne cechy charakteru oraz główne tendencje w Twoim zachowaniu.

Mają wpływ między innymi na:
– poczucie zadowolenia, szczęścia, radości i optymizmu
– decydują o Twoim nastawieniu do pracy, kariery zawodowej, finansów i obowiązków.
– mają wpływ na Twoje umiejętności związane z poruszaniem się w świecie materialnym, finansowym i biznesowym.
– kształtują Twoją odpowiedzialność, poczucie własnej wartości, pewności siebie i wiary w swoje możliwości
– regulują pracę Twojego systemu odpornościowego i poziom energii witalnej
– są odpowiedzialne za Twój rozwój osobisty, życie wewnętrzne, poziom i zakres zdobytej w życiu wiedzy i umiejętności
– kształtują Twoje umiejętności personalne i komunikacyjne
– mają wpływ na budowane przez Ciebie relacje z otoczeniem także osobiste, uczuciowe i rodzinne
– określają Twój wizerunek i to jak Jesteś postrzegana w oczach innych ludzi
– mają wpływ na umiejetności związane z wyznaczaniem sobie celów życowych i ich realizację
– są ściśle powiązane z Twoimi kompetencjami w zakresie dyplomacji
– mają wpływ na Twoje umiejętności rozwiązywania wszelkich problemów

Połączenia liczbowe przekładają się właściwie na wszystkie sferyTwojego funkcjonowania.

Nieznajomość tych praw powoduje, że poruszamy się po omacku. Nie rozumiemy siebie ani ludzi ze swojego otoczenia.

Jeżeli uznasz, że już nie chcesz dłużej Żyć pod wpływem obecnych układów liczb, będziesz mogła zamówić swoją Zmianę Numerologiczną. To jedna z najstarszych znanych ludzkości, najbardziej skutecznych i najszybciej działających Technologii Procesu Zmiany, czyli wprowadzania konkretnych zmian abyś mogła w pełni cieszyć się Życiem i kreować inne niż dotychczas doświadczenia.

Więcej informacji otrzymasz w swojej indywidualnej Analizie Numerologicznej.

Jeżeli naprawdę zależy Ci na zmia­nie swo­jego dotych­cza­so­wego życia, na odblo­ko­wa­niu tego, co hamo­wało Twój roz­wój i otrzy­ma­niu spe­cjal­nych narzę­dzi, które pozwolą Ci roz­po­cząć nowe życie, zacznij od zamówienia Analizy Numerologicznej.

Ponie­waż wiem jak wyjąt­kowe moż­li­wo­ści daje Nume­ro­lo­gia i jak sku­tecz­nie wspiera nas w naszym roz­woju ducho­wym, fizycz­nym, emo­cjo­nal­nym i mate­rial­nym pro­po­nuję Ci spe­cjalną ofertę. Twoja wła­sna, oso­bi­sta ana­liza Nume­ro­lo­giczna będzie kosz­to­wała:

tylko 199,00zł.

Dzięki niej dowiesz się, w jaki spo­sób w codzien­nym życiu inspi­rują Cię Twoje wła­sne, oso­bi­ste liczby, które prze­ni­kają i kształ­tują Twoje emocje i doświadczenia życiowe jakie przyciągasz do swojego Życia..

W prezencie ode mnie otrzymasz również analizę „Diament Życia”(gratis)

która wyjaśni dlaczego w poszczególnych etapach swojej ziemskiej wędrówki występują w Twoim Życiu określone zdarzenia, wyzwania życiowe, punkty zwrotne, a także dolegliwości zdrowotne i kiedy się skończą.

Wszystko to otrzymasz na ok. 18 – 20 str. A4 z możliwością wydrukowania i dokładnego przestudiowaania w domu.

Klikając w poniższy link zostaniesz poproszona o wypełnienie krótkiego formularza,

którego wypełnienie jest niezbędne do tego, żebym mógł opracować Twoją Analizę.

Strona używa ciasteczek, aby świadczyć lepsze usługi. Przeglądaj dalej lub zapoznaj się z informacjami. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close